Snöröjning Stockholm

Vi utför snöröjning i Stockholm

Vintertid när det blir stora problem att få bort stora mängder av snö på vägar, garageuppfarter och gångvägar  så krävs det en effektiv snöröjning för att säkerställa att boende kommer ut och in i fastigheten.

Vi på LK En3prenad utför snöröjning i Stockholm och ser till att vägen till din fastighet blir framkomlig. Vi plogar bort snö som leder fram till din ingång och skottar bort snö vid ytterdörren så att boende i huset kan komma in eller ut.

traktor för snöröjning

Snöröjningsavtal för din fastighet?

När snön väl kommer är det bra att ha ett snöröjningsavtal så att du har framförhållning och en lösning för att få bort snö från vägar till din fastighet. Vintern kommer varje år och för att slippa paniken när det blir akut eller att du blir utan snöröjning är kan du teckna ett avtal för snöröjning i Stockholm.
När du tecknar ett snöröjningsavtal med LK En3prenad AB så kan du tryggt överlåta snöröjningsarbetet till oss när behovet uppstår.

snöröjningstraktor

Posted in Våra tjänster.