Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att utvecklas och möta kraven från våra kunder och beställare samt för att ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö.

 

Kvalitetspolicy

LK En3prenad AB arbetar med allt inom projekt- och arbetsledning. Vi vill:
  • Utföra arbetet i överensstämmelse med ingångna avtal.
  • Inte förlora en kund på grund av reklamationer.
  • Vara kända och respekterade för hög leveranssäkerhet.
  • Ständigt förbättra metoder, produkter och utrustning.
  • Ha ett fungerande samarbete med våra leverantörer.
Kundens behov, krav och förväntningar uppfylls, genom att:
  • Arbetet utförs av utbildad, erfaren och kompetent personal.
  • Personalen är kvalitetsmedveten och arbetar förebyggande.Att säkerställa att vårt ledningssystem är effektivt och dokumenterat utgör ett åtagande för varje chef och medarbetare.

Miljöpolicy

När LK En3prenad AB utför våra projekt och arbeten kan våra kunder förvänta sig att vi:
  • Använder miljömärkta produkter, metoder och redskap.
  • Använder miljöklassade bilar.
  • Hanterar avfall enligt anvisning och föreskrifter.
  • Utbildar våra anställda i miljöfrågor.
  • Förebygger föroreningar och följer tillämplig miljölagstiftning.
Varje anställd i vårt företag åtar sig att ständigt minska miljöpåverkan genom att följa denna policy. Policyn är tillgänglig för allmänheten.

Arbetsmiljöpolicy

LK En3prenad AB arbetar med allt inom brandtätning, fogning, snöröjning och trädgårdsskötsel. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och som anställd kan du förvänta dig:
  • En säker, trevlig och utvecklande arbetsplats med ledare som sätter tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ.
  • Arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkan.
  • Förebyggande åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Möjligheter till kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid.
  • Att bli informerad om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning.
  • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten.
Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagefterlevnad. Denna policy utgör ett åtagande för VD och medarbetare att förebygga skador och ohälsa samt engagemang för ständiga förbättringar.
Posted in Företagsinformation.