Vi utför fogning i Stockholm

Vi är specialister på att foga med mjukfog och vi utför våra uppdrag först och främst i Stockholm. Mjukfogning av badrum, kök, runt fönster och dörrar är bara några exempel på vad vi fogar. Men vi utför de flesta typer av byggfogar och rörelsefogar och en stor del av våra uppdrag innebär även att foga mellan betongelement samt där fönster och dörrar ska vara på prefabricerade stomhus. När vi utför våra fogningsarbeten strävar vi alltid efter täta hus som leder till minskad energiförbrukning samt minimerar riskerna för att fukt ska tränga in i fastigheten eller konstruktionen.
När vi utför byggfogning är nöjda kunder alltid vår målsättning vid varje projekt. Därför ser vi till att alla våra arbeten är väl utförda och klara på utsatt tid. Vi är certifierade via Svenska Fogbranschens Riksförbund och vi är även auktoriserade gällande PCB-sanering, brandtätning och brandfogning.
Vi vänder oss framförallt till företag och fastighetsägare men utför även fogningsarbeten till privata fastighetsägare.

Fogningsarbeten

LK En3prenad AB utför alla typer av fogningsarbeten i Stockholm och arbetar t.ex. med:
  • Brandfogning och brandtätning
  • Prefab fogning
  • Stenfogning
  • Fogning i kök och badrum
  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster och dörrar
  • PCB Sanering
Tack vare vår kompetens och vårt breda kunskapsområde kan vi garantera professionellt utförda fogningstjänster.
Posted in Våra tjänster.