Vi tycker att en fog är som bäst när den uppfyller sin funktion utan att synas

Svenska fogbranschens riksförbund

Vi är specialister på att foga med mjukfog och vi utför våra uppdrag först och främst i Stockholm. Vi utför alla typer av fogarbeten och de flesta typer av byggfogar och rörelsefogar och en stor del av våra uppdrag innebär även att foga mellan betongelement samt där fönster och dörrar ska vara på prefabricerade stomhus.

När vi utför våra fogningsarbeten strävar vi alltid efter täta hus som leder till minskad energiförbrukning samt minimerar riskerna för att fukt ska tränga in i fastigheten eller konstruktionen.

Vi har ett nära samarbete med de största materialleverantörerna och med vår erfarenhet och kunskap kan vi påverka utvecklingen av nya produkter.

Vi har ett långsiktigt miljötänkande och vår policy är att ständigt höja kunskapsnivån hos vår personal och därmed säkra kvaliten på våra arbeten.

Vårt verksamhetsområde är hela stor Stockholm med omnejd.

Vi är medlemmar och certifierade via SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) och arbetar enligt deras anvisningar och rekommendationer. Vi är även auktoriserade gällande PCB-sanering, brandtätning och brandfogning.

En snygg fog är en viktig detalj vid en nybyggnation eller renovering. Att lyckas med det kräver kunskap och noggrannhet.

En fog fyller flera viktiga funktioner i en byggnad. Förutom att den synliga fogen ska vara estetiskt snygg, ska fogen även vara tät och fästa mot det material där den appliceras. Vid olika anslutningsmaterial krävs olika tekniker för god vidhäftning. Bland annat kan speciell primer behövas, och fogens utformning är alltid viktig.

Dagens nya byggnader kräver ofta mjukfogning i flera olika delar och moment. Rörelsefogar mellan betong element, prefab delar, glasfasader (Structual Glazing), partier, våtutrymmen med mera är exempel där mjukfogning används.

En mjukfog kommer med tiden att skifta lite i färg. Dels på grund av naturligt slitage, men också av smuts vid fogning på utsatta platser. En golvfog utsätts t.ex. för en konstant påverkan och skitas snabbt ner. Trafikerade vägar och dammiga miljöer är också stora bovar. Vid härdning av fogen är det knappt att man ser skillnaden med blotta öga så det är inte denna skiftning som gör skillnad. Fogar går  att tvätta.

Metoder vid omfogning

Vi gör även omfogningar av äldre fogar. Vid omfogning och rensning av äldre fogar får man räkna den dubbla arbetstiden mot nyfogning då det ofta krävs en ganska omfattande rengöring och eventuellt slipning av gamla kontaktytor. Ett exempel är fogning av betongelement med en släppt äldre mjukfog. Ofta krävs här efter utskärning av den gamla fogen även ett varv med vinkelslipen för att säkerhetställa att diverse fogrester är borta och för att få en ren och fin ny yta.

Vi vänder oss först och främst till företag, fastighetsägare och entreprenörer, men utför även fogningsarbeten till privata fastighetsägare.

Fogningsarbeten

LK En3prenad AB utför alla typer av fogningsarbeten i Stockholm och arbetar t.ex. med:

  • Brandfogning och brandtätning
  • Prefab fogning som fasadelement
  • Utfackningsväggar
  • Stenfogning
  • Fogning i kök och badrum
  • Epoxifogning
  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster och dörrar
  • PCB Sanering

Tack vare vår kompetens och vårt breda kunskapsområde kan vi garantera professionellt utförda fogningstjänster.

 

Posted in Våra tjänster.