Arbetsledning & Projektledning

Arbetsledning och projektledning för byggföretag och privatpersoner i Stockholm

Från resursplanering till byggplanering genom hela projektet, service och kvalitet från idé till färdigt resultat.

Förutom traditionella hantverkstjänster erbjuder vi en mängd olika tjänster till våra kunder.

Projektledning och planering

Stora som små byggnadsarbeten kräver god planering för att följa kundens behov. Då kan det kännas tryggt att ha en riktigt erfaren projektledare vid sin sida oavsett om du är byggare som behöver hjälp med ditt byggprojekt eller om du som privatperson känner att du behöver hjälp med uppköp och planering av den byggtjänst du har behov av.

Arbetsledning

Arbetsledaren har alltid en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Medverkar aktivt på plats, planerar och följer upp produktionen.

Vi har erfarna arbetsledare som kan hjälpa dig som byggnadsentreprenör att leda ditt projekt.

Vi hjälper även privatpersoner. Det är inte alltid så lätt att känna till alla hantverkstermer eller hur ett byggprojekt ska gå till eller hur ett korrekt utfört arbete se ut. Med våra erfarna arbetsledare kan vi underlätta för dig så att du verkligen får det du beställer.

Hantverksresurser

Vår tidigare erfarenhet har gett oss ett brett kontaktnät av bra och duktiga hantverkare, allt från VVS-montörer, elektriker, snickare och målare mm. Vi erbjuder även bemanning av hantverkare för ditt projekt.

Snöröjning Stockholm

Vi utför snöröjning i Stockholm

Vintertid när det blir stora problem att få bort stora mängder av snö på vägar, garageuppfarter och gångvägar  så krävs det en effektiv snöröjning för att säkerställa att boende kommer ut och in i fastigheten.

Vi på LK En3prenad utför snöröjning i Stockholm och ser till att vägen till din fastighet blir framkomlig. Vi plogar bort snö som leder fram till din ingång och skottar bort snö vid ytterdörren så att boende i huset kan komma in eller ut.

traktor för snöröjning

Snöröjningsavtal för din fastighet?

När snön väl kommer är det bra att ha ett snöröjningsavtal så att du har framförhållning och en lösning för att få bort snö från vägar till din fastighet. Vintern kommer varje år och för att slippa paniken när det blir akut eller att du blir utan snöröjning är kan du teckna ett avtal för snöröjning i Stockholm.
När du tecknar ett snöröjningsavtal med LK En3prenad AB så kan du tryggt överlåta snöröjningsarbetet till oss när behovet uppstår.

snöröjningstraktor

Byggarbeten i Stockholm

LK En3prenad AB är en totalentreprenör som utför byggarbeten i Stockholm. Vi arbetar med både företag, privatpersoner och föreningar. Vi utför totalentreprenader där vi bär huvudansvaret och samarbetar med underentreprenörer av högsta kompetens. Våra underentreprenörer täcker alla arbetsgrupper såsom Snickare, Målare, VVS-montörer, Elektriker, Plattsättare, Murare, Ventilation, mm.

Byggarbeten i Stockholm

Vi har bra snickare och utför allt från mindre reparationer till större upprustningar och ombyggnationer, både åt företag och privatpersoner. Hos oss kan Du anlita duktiga hantverkare för bland annat köksrenoveringar, utbyggnader, tvättstugor, badrum och altaner mm.

Våra byggtjänster och värdegrund

Vi utför de allra flesta typer av byggtjänster. Målsättningen är alltid att kvaliteten ska vara den bästa och att resultatet blir som förväntat för våra kunder.

Byggnormer, kostnader och tidsramar

På LK En3prenad AB arbetar alltid efter att genomföra korrekt resultat gentemot uppsatta byggnormer och att byggentreprenaden ska hållas inom den tidsram och kostnadsbild som vi har satt upp tillsammans med kunden.

Rotavdrag gällande reparation, ombyggnad och tillbyggnad

När du som privatperson anlitar byggföretag för reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad får du göra avdrag från din skatt med 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person (per år). Läs mer om rotavdrag på Skatteverkets hemsida.

Kontorsanpassning

Kontorsanpassningar och kontorsbyggnationer är något vi jobbar mycket med. Vi utför kontorsanpassningar som del- eller totalentreprenad. En kontorsanpassning kan t.ex. omfatta ombyggnation, renovering, hyresgästanpassning och/eller lokalanpassning. Vanliga uppdragsgivare är bland annat företag inom fastighetsutveckling. Våra kunder omfattar ofta välrenommerade i Stockholmsområden.

Rivning Stockholm

Vi utför rivningsarbeten i Stockholm

Rivning är ett underskattat arbete då detta lägger grunden för efterkommande yrkesgrupper. Att riva säkert och med god ordning kräver bra samarbetsförmåga, kompetent arbetsledning och professionell personal. Vi på LK En3prenad har mångårig dokumenterad erfarenhet av både stora som små rivningsprojekt.

Vi utför de flesta typer av rivningsentreprenader. Våra rivningsprojekt kan vara allt från enklare rivning till mer komplicerade rivningsarbeten. Oavsett vilket behov du som kund har, ser vi till att hjälpa dig med ditt uppdrag.

När vi utför rivningsarbeten är nöjda kunder alltid vår målsättning vid varje projekt. Därför ser vi till att alla våra arbeten är väl utförda och klara på utsatt tid. Tack vare vår kompetens och vårt breda kunskapsområde kan vi garantera professionellt utförda rivningsarbeten.

Fogning Stockholm

Vi tycker att en fog är som bäst när den uppfyller sin funktion utan att synas

Svenska fogbranschens riksförbund

Vi är specialister på att foga med mjukfog och vi utför våra uppdrag först och främst i Stockholm. Vi utför alla typer av fogarbeten och de flesta typer av byggfogar och rörelsefogar och en stor del av våra uppdrag innebär även att foga mellan betongelement samt där fönster och dörrar ska vara på prefabricerade stomhus.

När vi utför våra fogningsarbeten strävar vi alltid efter täta hus som leder till minskad energiförbrukning samt minimerar riskerna för att fukt ska tränga in i fastigheten eller konstruktionen.

Vi har ett nära samarbete med de största materialleverantörerna och med vår erfarenhet och kunskap kan vi påverka utvecklingen av nya produkter.

Vi har ett långsiktigt miljötänkande och vår policy är att ständigt höja kunskapsnivån hos vår personal och därmed säkra kvaliten på våra arbeten.

Vårt verksamhetsområde är hela stor Stockholm med omnejd.

Vi är medlemmar och certifierade via SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) och arbetar enligt deras anvisningar och rekommendationer. Vi är även auktoriserade gällande PCB-sanering, brandtätning och brandfogning.

En snygg fog är en viktig detalj vid en nybyggnation eller renovering. Att lyckas med det kräver kunskap och noggrannhet.

En fog fyller flera viktiga funktioner i en byggnad. Förutom att den synliga fogen ska vara estetiskt snygg, ska fogen även vara tät och fästa mot det material där den appliceras. Vid olika anslutningsmaterial krävs olika tekniker för god vidhäftning. Bland annat kan speciell primer behövas, och fogens utformning är alltid viktig.

Dagens nya byggnader kräver ofta mjukfogning i flera olika delar och moment. Rörelsefogar mellan betong element, prefab delar, glasfasader (Structual Glazing), partier, våtutrymmen med mera är exempel där mjukfogning används.

En mjukfog kommer med tiden att skifta lite i färg. Dels på grund av naturligt slitage, men också av smuts vid fogning på utsatta platser. En golvfog utsätts t.ex. för en konstant påverkan och skitas snabbt ner. Trafikerade vägar och dammiga miljöer är också stora bovar. Vid härdning av fogen är det knappt att man ser skillnaden med blotta öga så det är inte denna skiftning som gör skillnad. Fogar går  att tvätta.

Metoder vid omfogning

Vi gör även omfogningar av äldre fogar. Vid omfogning och rensning av äldre fogar får man räkna den dubbla arbetstiden mot nyfogning då det ofta krävs en ganska omfattande rengöring och eventuellt slipning av gamla kontaktytor. Ett exempel är fogning av betongelement med en släppt äldre mjukfog. Ofta krävs här efter utskärning av den gamla fogen även ett varv med vinkelslipen för att säkerhetställa att diverse fogrester är borta och för att få en ren och fin ny yta.

Vi vänder oss först och främst till företag, fastighetsägare och entreprenörer, men utför även fogningsarbeten till privata fastighetsägare.

Fogningsarbeten

LK En3prenad AB utför alla typer av fogningsarbeten i Stockholm och arbetar t.ex. med:

  • Brandfogning och brandtätning
  • Prefab fogning som fasadelement
  • Utfackningsväggar
  • Stenfogning
  • Fogning i kök och badrum
  • Epoxifogning
  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster och dörrar
  • PCB Sanering

Tack vare vår kompetens och vårt breda kunskapsområde kan vi garantera professionellt utförda fogningstjänster.